Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


L'Ajuntament d'Olot demanarà que els habitatges buits del "banc dolent" passin a lloguer social

L'Ajuntament d'Olot demanarà que els habitatges buits del "banc dolent" passin a lloguer social


La CUP ha presentat a l'Ajuntament d'Olot una moció que demana la territorialització de la gestió de la SAREB (Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) que permeti la seva transparència i transformació en lloguer social de l'estoc de l'habitatge provinent d'aquest i altres ens públics i privats que tenen al municipi.

La moció es va presentar a la Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge en el marc de la campanya engegada per la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a Olot. Un cop consensuada entre els diversos agents que participen en aquesta Taula, la moció s'ha aprovat al Ple de l'Ajuntament d'Olot.

El text consensuat insta al Ministerio de Economía y Hacienda fer possible la territorialització de la gestió de la SAREB i fer-la pròxima, amb informació, transparència i participació, al conjunt de veïns i veïnes i al teixit associatiu dela ciutat. També demana informació pública sobre quins habitatges estan actualment sota la gestió de la SAREB a Olot i que aquests siguin gestionats a través de l'Oficina Local d'Habitatge per a ser destinats a lloguer social.

En cas que l'Ajuntament disposi d'aquests habitatges, “l’import que hauria de pagar l’arrendatari no hauria de superar el 20% o el 30% dels seus ingressos, en funció que aquests estiguin per sota o per damunt del 0,94 vegades l’Índex de renda desuficiència de Catalunya”. A més, aquests serien destinats prioritàriament a les famílies que el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa determini, segons la necessitat social.

Finalment, la moció també demana que s'estableixi una línia de crèdit dins del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) per a famílies del nostre municipi amb greu risc de pèrdua del seu habitatge per reduir el deute pendent, igual que s’ha posat a disposició de bancs i caixes des del FROB i ara també adisposició dels capitals privats que entren a la SAREB.