Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


La CUP presenta una moció per què l'Ajuntament d'Olot exerceixi la sobirania fiscal

La CUP presenta una moció per què l'Ajuntament d'Olot exerceixi la sobirania fiscal


La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de la Garrotxa ha presentat una moció en la qual demana a l'Ajuntament que faci els passos necessaris per tal d'exercir la sobirania fiscal. És a dir, que faci el pagament dels seus impostos (IRPF dels treballadors i IVA) a l'Agència Tributària Catalana.

Aquesta moció va en la línia proposada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que en la seva passada assemblea general va instar a tots els municipis adherits a emprendre aquesta via. Cal recordar que l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, és vicepresident de l'AMI.

 
MOCIÓ EN SUPORT AL MOVIMENT “CATALUNYA DIU PROU” QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA CATALANA EN COMPTES D’HISENDA
 
JUSTIFICACIÓ

Catalunya, entre altres greuges, està sotmesa a una asfíxia financera; el dèficit fiscal, el dèficit d’inversions públiques i privades, el retard en els pagaments, l’incompliment de pressupostos i la no acceptació de les propostes d’autofinançament cada cop es fan més patents.

A poc a poc anem perdent capacitat econòmica i és urgent que reaccionem, és urgent que el nostre govern s’organitzi i reclami la gestió del nostres impostos, des de la recollida fins a la decisió del que se n’ha de fer, i per això cal que se senti recolzat, cal que nosaltres, tal com vàrem fer sortint al carrer per demostrar que volem un estat propi, ara cal que usem l’Agència Tributària Catalana per pagar els nostres impostos.

L’espoli es pot xifrar al voltant del 8%-10% del nostre PIB; això significa, perquè ens en fem una idea, que no tornen entre 18.500.000.000€ i 22.000.000.000 d’euros dels impostos que paguem a l’estat. S’ha de tenir en compte que en altres indrets del món occidental, en situacions semblants l’aportació a la solidaritat entre regions, perquè aquesta aportació no afecti el desenvolupament de les regions donants, se situa en un percentatge del 2%-3% del seu PIB.

L’aportació total de la Unió Europea a l’estat espanyol en el període 2006-2010 va ser de 27.472.000.000 d’euros. L’aportació total de Catalunya a l’estat espanyol en el període 2006-2010 va ser de 90.000.000.000 d’euros.

Aquesta situació fa anys que es manté, i a més, sumada a la crisi internacional actual, ens porta a empobrir-nos més del que seria coherent amb els recursos que generem; això vol dir, ras i curt, que SOM LA REGIÓ DEL MÓN QUE SOFREIX UN ESPOLI FISCAL MÉS GRAN PER PART DEL GOVERN CENTRAL. AQUEST SAQUEIG NOMES S’ENTÉN SI EL GOVERN CENTRAL CONSIDERA CATALUNYA UNA COLÒNIA, NO UNA COMUNITAT AUTÒNOMA MÉS DE L’ESTAT ESPANYOL.

La Generalitat de Catalunya l’any 2011 va haver de retallar el seu pressupost, mentre que altres comunitats no ho va haver de fer, i fins i tot n’hi va haver que l’any 2012 es van permetre augmentar el seu pressupost un 2%.

Molts ajuntaments catalans han apujat l’IBI i ara el govern central també l’apuja, cosa que incrementa encara més la pressió fiscal sobre els ciudatans.

A la Generalitat fa anys que no li arriben prou diners líquids per fer front als pressupostos, i és per aquesta raó que s’ha anat endeutant, fins a arribar el 2012 a una quantitat gens menyspreable de 40.000.000.000 d’euros. Això comporta que la Generalitat hagi de pagar anualment 6.000.000.000 de euros d’interessos.

Als ciudatans de Catalunya els retindran fins al 56% de l’IRPF aquest 2012, el percentatge més alt de tot l’estat, i a canvi obtindran unes prestacions molt insuficients; és com dir que PAGUEM COM SUÈCIA I REBEM COM NIGÈRIA. A més, es dóna la situació que d’aquesta pujada la Generalitat només n’obtindrà el 15%, i no el 50% recaptat com li correspondria.

En el període 2004-2007 l’aportació a la caixa comuna de la Seguretat Social (les quotes a la Seguretat Social en aquest moment serveixen per pagar tot tipus de pensions, tot tipus de prestacions a aturats) de Catalunya (7,1 milions de habitants) va ser de 13,5 milions d’euros, i la de la resta de l’estat (38,5 milions de habitants), només de 4,5 milions d’euros. Per què hi ha aquesta diferència tan brutal?

El maig del 2011 Foment (Renfe) va invertir a Catalunya només el 8% pressupostat per al període 2008-2015, que és de 4.000.000.000 d’euros.

Per altra banda, darrerament els greuges s’incrementen amb els retards en els pagaments, amb el no reconeixement dels deutes de l’estat espanyol amb la Generalitat i la negativa de l’estat espanyol a acceptar un pacte fiscal, i la insistència a posar-nos a tots en el paquet de les regions sense identitat pròpia de l’estat.

ANTECEDENTS

Es va començar a parlar d’objecció fiscal o insubmissió fiscal just acabat el procés de les consultes populars, que era un altre acte de no acceptació de l’ordre establert; semblava que s’havia de fer alguna cosa semblant, una mica més compromesa, que pogués ser massiva i concreta.

Catalunya Diu Prou va potenciar l'acció d'insubmissió, va estar estudiant en detall com es podia fer i va engegar la campanya d’insubmissió. Aquesta campanya es comença el primer trimestre del 2012 amb l’IVA d’empresaris i autònoms, el segon trimestre s’hi afegeixen persones físiques que fan la declaració de renda, i el tercer trimestre ja s’hi suma un ajuntament i hi ha empresaris que comencen a fer objecció de l’IRPF dels seus contractats.

Des del punt de vista jurídic l’acció es pot justificar pel fet que tota l’administració, segons norma de l’estat espanyol, és oficina única, i hi ha casos en altres comunitats autònomes on s’han fet pagaments a través de les institucions autonòmiques o dels ajuntaments que han acabat sent acceptats com a bons en judici; per tant, es té jurisprudència que avala l’acció i a més a més l’estat espanyol ja ha reconegut els primers pagament fets a través de la Generalitat com a bons.

Per tot això, proposem al ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels acords següents

ACORDS:

1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Catalunya Diu Prou’ d’insubmissió fiscal i a la tasca que fa sobre el procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix.

2. Proposar de seguir la línia iniciada per altres ajuntaments, a instàncies de l’Associació de Municipis per la independència i Omnium Cultural, i explorar la possibilitat de liquidar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i l’IVA a l'Agència Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'ha realitzat fins ara. Això ho podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus alcaldes i equips de govern.

3. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la legislació tributària catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de caràcter estatal.

4. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment ‘Catalunya Diu Prou’ d’insubmissió fiscal.

5. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del Parlament del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la Generalitat, a l’Agència Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la Independència i a la Plataforma Catalunya Diu Prou.

Olot, 12 de març de 2013