Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


Cronologia de la creació de la Taula de Coordinació Local per al Dret a l'Habitatge d'Olot

Cronologia de la creació de la Taula de Coordinació Local per al Dret a l'Habitatge d'Olot


Ahir van expulsar el representant de la CUP a la reunió de la Taula de Coordinació Local per al Dret a l'Habitatge d'Olot. L'argument que va donar l'equip de govern és que la CUP no forma part d'aquest òrgan, ja que així ho diu un decret firmat per l'alcalde Josep Maria Corominas (CiU). Com s'ha arribat fins aquí? Tot seguit us ho expliquem.


27 D'OCTUBRE DE 2011

Alternativa per la Garrotxa (actualment integrada a la CUP) presenta una moció conjuntament amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH)  per declarar Olot ciutat lliure de desnonaments. La moció, a més d'instar al govern espanyol que modifiqui la llei hipotecària per incloure la dació en pagament retroactiva i el lloguer social, obliga a l'Ajuntament a una sèrie de compromisos:

1) Estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, creant una comissió mixta [l'anomenada Taula d'Habitatge] en què participin representants del ple municipal i de les associacions d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica, així com els tècnics municipals necessaris. L'objectiu principal d'aquesta comissió serà buscar alternatives que evitin els desnonaments per motius econòmics. En els casos que no sigui possible, garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.

2) Actualitzar el cens d’habitatges desocupats del municipi d’Olot, que inclogui també aquelles promocions d’habitatge desocupat o inacabat, en mans de les entitats financeres o de les promotores immobiliàries.

3) Mediar amb les entitats financeres perquè facilitin mantenir-se en el seu habitatge actual, mitjançant un arrendament a la família expropiadora, vetllant perquè en cap cas el lloguer superi el 30% dels ingressos familiars.

4) En cas d’efectuar-se el desnonament, establir un protocol d’actuació d’urgència per tal de trobar solucions per als casos de famílies desnonades, a través d’habitatges de lloguer, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades.

La moció és aprovada amb 8 vots a favor (PSC 6 i ERC 2) i 13 abstencions (CiU 10, PxC 2 i PP 1). A partir d'aquest moment, l'equip de govern està obligat per mandat del Ple Municipal a tirar endavant aquests compromisos.

10 DE MAIG DE 2012

Després de 7 mesos sense tenir cap notícia sobre la realització dels acords presos en la moció per part de l'Ajuntament, Alternativa (actualment integrada a la CUP) presenta una pregunta al Ple Municipal on demana a l'equip de govern que expliqui públicament en quin punt de l'acompliment dels acords es troba.

15 DE MAIG DE 2012

Pressionat per haver de respondre davant del Ple Municipal sobre els acords que encara no s'havien acomplert, l'equip de govern de CiU es reuneix a l'Ajuntament amb Alternativa per la Garrotxa per explicar que la Taula d'Habitatge es crearà ben aviat. Alternativa es dóna per resposta i la pregunta no acaba arribant al Ple Municipal.

14 DE NOVEMBRE DE 2012

Finalment, després de 13 mesos d'aprovar-se la moció i després de 6 mesos de la reunió on l'equip de govern anunciava la creació imminent de la Taula d'Habitatge, s'envia la convocatòria de l'acte oficial de constitució de la Taula de Coordinació Local per al Dret a l'Habitatge pel dia 21 de novembre de 2012.

20 DE NOVEMBRE DE 2012

L'Alcalde d'Olot signa un decret d'alcaldia pel qual s'autoritza la creació de la Taula d'Habitatge amb la següent composició: "Regidoria d'Habitatge, Regidoria de Benestar Social i Convivència, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Indignades Garrotxa i/o Coordinadora de Moviments Socials, Col·legi d'Advocats de Girona, Cambra de la Propietat, Càritas, Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Oficina Local d'Habitatge". En conseqüència, s'exclou de la composició els representants dels partits polítics i de les associacions de veïns, però aquest decret no es fa públic i, per tant, tothom dóna per suposat que la composició de la Taula anirà en concordància amb allò que dictava la moció aprovada pel Ple Municipal.

21 DE NOVEMBRE DE 2012

Una quinzena d'entitats i institucions es reuneixen per oficialitzar la constitució de la Taula d'Habitatge. Hi assisteixen: Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament d'Olot, Oficina d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament d'Olot, Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament d'Olot, Direcció del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG), Servei d'Atenció a les Persones del CASG, Càritas Garrotxa, Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Cambra de la Propietat de Girona, Partit Popular (PP), Plataforma per Catalunya (PxC), Iniciativa per Catalunya (ICV), Coordinadora de Moviments Socials de la Garrotxa.

En aquesta reunió s'hi decideixen els objectius i tasques que tindrà la Taula, a més de la periodicitat i de la seva composició. Per unanimitat, s'acorda que tots els assistents avui a la reunió (inclosos aquells que hi són com a convidats, com ara els partits sense representació al consistori) passin a ser-ne membres de ple dret, per tal d'aconseguir una Taula més oberta i participativa. En cap moment s'informa que el decret d'alcaldia signat el dia anterior contradiu aquesta decisió i tothom surt de la reunió convençut que l'acord al qual s'acaba d'arribar és vàlid.

13 DE DESEMBRE DE 2012

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) rep per correu electrònic la convocatòria per la segona reunió de la Taula de Coordinació Local per al Dret a l'Habitatge, però s'adona que entre els destinataris del correu no hi consten els partits polítics (amb representació o sense), de manera que reenvia la convocatòria a la resta de membres que falten, seguint allò que s'havia acordat per unanimitat el 21 de novembre de 2012. Al cap d'uns minuts, els tècnics de l'Ajuntament truquen personalment les persones no-convocades per explicar-los que segons el decret d'alcaldia de 20 de novembre de 2012 no són membres de la Taula d'Habitatge i que per tant no estan convocats en aquesta segona reunió.

16 DE DESEMBRE DE 2012

La CUP denuncia públicament que l'alcalde ha canviat unilateralment la decisió presa per 15 entitats i institucions, entre elles l'Ajuntament d'Olot, i anuncia que assistirà igualment a la reunió perquè és el que es va decidir per consens. Defensa, a més, que si cal fer canvis a la Taula d'Habitatge s'ha de fer parlant-ho amb les parts implicades.

17 DE DESEMBRE DE 2012

El representant de la Candidatura d'Unitat Popular es presenta a la reunió amb la voluntat de participar-hi i començar a fer feina, però els membres de l'equip de govern li informen que segons el decret d'alcaldia del 20 de novembre de 2012 la CUP no n'és membre i que en tot cas se la convidarà algun dia puntual, si s'escau. La CUP demana que es respecti la decisió presa el dia 21, però la resposta és sempre negativa. El representant de la CUP és obligat a sortir de la sala de reunions.


Des de la CUP lamentem aquesta manca de coordinació entre l'alcalde i el seu equip de govern, ja que deduïm que l'origen de tot el conflicte és que no es va informar degudament de qui podia formar part de la Taula d'Habitatge i qui no. A la vegada, confiem que malgrat no comptar amb representació pròpia, els nostres plantejaments estaran perfectament representats a través de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Coordinadora de Moviments Socials de la Garrotxa (de la qual formem part).

Finalment, la Candidatura d'Unitat Popular es compromet a continuar treballant, des de tots els àmbits possibles, per a trobar solucions efectives a la problemàtica de l'habitatge i seguirem denunciant quins són els culpables de l'especulació immobiliària i la crisi econòmica que provoquen, entre moltes altres coses, 8 desnonaments cada dia a la demarcació de Girona.